โบนัสเพื่อนร่วมงาน AREA 1-5 เดือน
  AREA แถลง ฉบับที่ 234/2567: วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ในทุกสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อนร่วมงานของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จ่ายโบนัส โดยจ่ายพร้อมเงินเดือนในทุกวันที่ 28 ของเดือน    ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าในเดือนมีนาคมของทุกปี ศูนย์ข้อมูลฯ จ่ายโบนัสแก่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีอยู่ราว 100 คน ทั้งนี้จ่ายประมาณ 1-5 เดือน ซึ่งแม้จะไม่มากเท่าวิสาหกิจมหาชนขนาดใหญ่ แต่ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน

            ในกรณีที่ KPI ยังต้องพัฒนา ก็อาจได้โบนัส 1 เดือน สำหรับผู้ที่ได้โบนัสถึง 5 เดือนจะเป็นฝ่ายขายงานฝึกอบรมในนามโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งเป็น Education Arm ของศูนย์ข้อมูลฯ เนื่องจากท่านเหล่านี้อาจมีเงินเดือนต่ำกว่าทั่วไป ใช้โบนัสเป็น Incentive เป็นหลัก  แต่สำหรับเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ก็จะมีรายได้เพิ่มเติมจากค่างานออกไปประเมิน สำรวจ วิจัยรายเดือน ค่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดจนรางวัลเพื่อนร่วมงานดีเด่นรายเดือนและรายปี

            ปกติในทุกเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี ศูนย์ข้อมูลฯ ยังปรับเงินเดือนให้กับเพื่อนร่วมงานด้วย จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 4/2566 สถานการณ์ไม่ดีเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ก็ยังปรับเงินเดือนให้กับเพื่อนร่วมงาน  แม้จะไม่มากนัก แต่หากเทียบในช่วง 1 ปี แต่ละคนได้รับการปรับเงินเดือนประมาณ 8%

            ดร.โสภณกล่าวว่า เราประเมินผลเพื่อนร่วมงานตาม

            1. เป้าการทำงานของแต่ละคนที่กำหนดตามอายุงาน การศึกษา และขีดความสามารถ

            2. ผลการสอบพัฒนาความรู้รายครึ่งเดือน

            3. อัตราการขาดลามาสาย (ถ้ามี)

            4. การประเมินผลของหัวหน้างาน

            อย่างไรก็ตามหากการประเมินผลผิดจากความเป็นจริง เพื่อนร่วมงานสามารถขอปรึกษากับฝ่ายบริหารเพื่อความเข้าใจร่วมกันและเพื่อการปรับปรุงเงินเดือนใหม่ได้

            ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยตระหนักดีว่าเพื่อนร่วมงาน (พนักงาน) คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำนุบำรุงไว้  ในกรณีสถาบันการเงิน ปัจจัยการผลิตหลักคือเงินต่อเงิน ในกรณีโรงงาน ปัจจัยการผลิตหลักคือเครื่องจักร ในกรณีบริษัทพัฒนาที่ดิน ปัจจัยการผลิตหลักคือที่ดินและอาคาร  ดร.โสภณกล่าวว่าสำหรับเรา เพื่อนร่วมงานสำคัญที่สุด  ในหลายปีที่ผ่านมา อัตราค่าจ้างประเมินแทบไม่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นเลย ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มเติม แต่เราต้องเพิ่มเงินเดือนบ้าง และจ่ายโบนัสทุกปีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

            ในขณะเดียวกันก็ใช้ขวัญและกำลังใจนี้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นพร้อมกับยังจ่ายค่าจ้างตามผลงานเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนอีกด้วยโดยศูนย์ข้อมูลฯ พยายามแสวงหาตลาดใหม่ๆ เพื่อการรับจ้างประเมินค่าทรัพย์สินและสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ในไทย ในอาเซียนและทั่วโลก  นี่จึงเป็นสาเหตุที่ศูนย์ข้อมูลฯ ยังปรับปรุงเงินเดือนและจ่ายโบนัสทุกปีไม่เคยขาด ไม่ว่าจะเป็นปีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน

            การบำรุงขวัญเพื่อนร่วมงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทจะเจริยขึ้น เมื่อเพื่อนร่วมงานเจริญขึ้น มีความสุข บริษัทก็จะ “เกาะชายผ้าเหลือง” “เกาะชายกระโปรง” ของเพื่อนร่วมงานเจริญตามไปด้วย

อ่าน 27 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved