เครื่องมือทำมาหากินของผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
  AREA แถลง ฉบับที่ 236/2567: วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           ในภาพคือเครื่องวัดระยะ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เราใช้หมดไปหลายเครื่องแล้ว แต่ยังใช้ได้ดี จึงสั่งซื้อใหม่เป็นระยะๆ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จึงนำมาแสดง แม้ว่าปัจจุบันอาจวัดด้วยเลเซอร์ คอมพิวเตอร์หรือพิกัดดาวเทียมแล้วก็ตาม แต่เครื่องนี้ยังใช้ได้ดี ไม่ว่าจะไปประเมินถึงนามิเบีย ซิมบับเว บอสวานา บราซิลหรือที่ไหนในโลกก็ตาม

อ่าน 649 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved