ดร.โสภณ: ทุจริตคือมะเร็งร้าย ความเสียหายต่อประเทศชาติมหาศาล
  AREA แถลง ฉบับที่ 238/2567: วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           TTN Wealth สัมภาษณ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ซึ่งเคยเป็นประธานคณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพร่ของ ป.ป.ช. และเป็นนักศึกษา น.ย.ป.ส. รุ่นที่ 2 เรื่องการต่อต้านทุจริต

 

            TNN Wealth ระบุว่า ทุจริตคือมะเร็งร้าย ความเสียหายต่อประเทศชาติมหาศาล ปัจจุบันประเทศไทยได้รับคะแนนความโปร่งใสในการทำธุรกิจเพียง 3.5% - 3.8% ต่อปี โดยสาเหตุมาจากการทุจริตคอรัปชัน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าการก่อสร้างเม็ดเงินมหาศาล สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมากขนาดไหน ติดตามได้จากรายงาน “คนดีต้องมีที่ยืน โลกต้องดีกว่า” ปีที่ 2 ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

                     บทความ https://www.tnnthailand.com/news/wealth/163764/

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1577748786334515

 

https://youtu.be/_8che57DHok

อ่าน 1,652 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved