AREA จัดอบรมเพื่อนร่วมงาน 1/2567
  AREA แถลง ฉบับที่ 240/2567: วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ที่ได้มาร่วมกันอบรมประจำปีครั้งที่ 1/2567 ดร.โสภณ พรโชคชัย ในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลฯ AREA ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้มีสุขสวัสดิ์

            ในงานนี้มีทั้งโต๊ะจีน ขนมนมเนยร้านดังเพียบ ตอนแทนทุกท่านที่สละเวลามาร่วมทั้งจาก สนง.ใหญ่และ สนง.ในภูมิภาคทั้งหมด (หลายท่านติดธุระอื่นก็ไม่เป็นไร)

            พวกเรามีอยู่กัน 100 คน เราอบรมกันเพื่อพัฒนาความรู้เพื่อให้สามารถบริการงานที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

 

อ่าน 573 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved