ตรรกวิบัติ: จะรู้ว่ามีพญานาค ต้องนั่งสมาธิ 2 ชม/วัน 6 ปีติดต่อกัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 253/2567: วันพุธที่ 03 เมษายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           ในสังคมไทยมักมีตรรกวิบัติต่างๆ มากมาย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)ขอมาวิพากษ์เพื่อสังคมอุดมปัญญา ไม่หลงไปกับความคิดผิดเพี้ยน

            ตรรกวิบัติก็เช่น คนเราจะรู้ว่าพญานาคมีจริงก็ต่อเมื่อสามารถนั่งสมาธิได้วันละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน จึงจะทราบว่าพญานาคมีจริง แต่ในความเป็นจริง ถ้าพญานาคมีจริง คนเราก็ต้องเห็นได้ทั่วไป จึงถือเป็นข้อพิสูจน์ 

            นอกจากนี้ยังมีการอ้างว่าเรื่องพญานาคเป็นสิ่งทีเป็นกุศล เราต้องเชื่อไว้ก่อน แม้จะไม่เห็น เช่น เรื่องพญานาคนี้

            1. ทำให้ทำความดี (แปลกมาก การรู้ว่ามีพญานาคทำให้คนเป็นคนดีไปได้ด้วย)

            2. ทำให้เรารักถิ่นฐานโดยเฉพาะแถวจังหวัดที่มีพญานาค “โผล่” มา ซึ่งถ้ามีการวัดดัชนีความรักท้องถิ่นจริง ก็อาจพิสูจน์ว่าพื้นที่ๆ ไม่มีพญานาคจะรักท้องถิ่นน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

            3. ทำให้เกิดรายได้ ผู้คนก็เอาเงินมาทิ้ง มาเที่ยวที่จะมีพญานาค “โผล่” ทั้งที่การมีแหล่งท่องเที่ยว ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเรื่องเป็นกุศลโดยตรง

            เพื่อสังคมอุดมปัญญา เราต้องช่วยกันคิด อย่าหลงไปกับความเห็นของคนเพี้ยนๆ ที่อ้างตนว่าเป็นคนเก่ง คนดี

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1097916998111739

 

https://vt.tiktok.com/ZSFV9DQ4r/

 

https://youtu.be/yVekQ4xBack

อ่าน 967 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved