ความรู้แกนกลางสำหรับนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์
  AREA แถลง ฉบับที่ 280/2567: วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            อะไรคือ ความรู้แกนกลางสำหรับนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สรุปจาก Webinar ของ FIABCI World Council of Experts ที่ ดร.โสภณเป็นประธาน

 

https://youtu.be/3cQMucjHsY8

 

https://www.facebook.com/share/v/jmrP9enYu6ZS1sSo/?mibextid=zkHLXF

อ่าน 725 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved