เศรษฐกิจไทยอาจพังเพราะการปล่อยกู้ซื้อบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 292/2567: วันพุธที่ 17 เมษายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

         ปกติการกู้ซื้อบ้านเป็นการกู้ที่มั่นคง แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้ว เพราะธนาคารทั้งหลายแข่งกันให้สินเชื่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าการปล่อยกู้โดยไม่มีเงินดาวน์ หรือกู้ไปถึง 110% - 120% เป็นการผิดวินัยทางการเงินเป็นอย่างยิ่ง อาจทำให้สถาบันการเงินและเศรษฐฏกิจของชาติพังได้

 

https://youtu.be/wpitIz8EBZQ

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/781802037354498

อ่าน 1,086 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved