อย่าขายชาติ ขายแผ่นดิน ขายคอนโดฯ ให้ต่างชาติ ถ้าไม่มีมาตรการป้องกัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 297/2567: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           มีความพยายามที่จะขายชาติ ขายแผ่นดิน ขายห้องชุดให้ต่างชาติเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ไม่ได้ทำอะไรเพื่อชาติจริงๆ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ต่อต้านมาโดยตลอดเพราะถือเป็นการขายชาติ และประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วย


https://youtu.be/XxXyf2w4D3w

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1124175255444024

อ่าน 917 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved