โลกร้อนไม่ได้ทำให้น้ำท่วมดูไบ
  AREA แถลง ฉบับที่ 308/2567: วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           โปรดทราบ “โลกร้อนไม่ได้ทำให้น้ำท่วมดูไบ” เป็นข้อโต้แย้งของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ต่อการโพนทะนาเรื่องโลกร้อนกับน้ำท่วมที่ดูไบ


 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1172211833771353

 

https://youtu.be/28HgerhBBnY

อ่าน 643 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved