เก้ามงคล กรุ๊ป เข้าร่วมประชุม CECI กับ 37 พันธมิตร
  AREA แถลง ฉบับที่ 314/2567: วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมประชุม CECI : Circular Economy in Construction Industry กับ 37 พันธมิตร องค์กรเอกชนชั้นนำด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 

 ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า นำทีม บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมประชุม CECI : Circular Economy in Construction Industry  (CECI) ครั้ง ที่ 1 / 2024  พร้อมด้วย 37 บริษัทฯ ในเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 ร่วมประชุมหารือความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการลดเศษวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย โดยปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ อาคารสำนักงาน CentralWorld Offices

 

 

 

 

สำหรับกลุ่ม CECI ประกอบด้วย 38 บริษัท ภายใต้กลุ่มการรวมตัวของ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้แก่           1.บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  2.บริษัทสถาปนิกและที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง 3.บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง        4.บริษัทผู้รับหมาก่อสร้าง และ 5. บริษัทผู้ให้บริการจัดการของเหลือจากการก่อสร้าง โดยเชื่อว่าการผนึกกำลังช่วยกันขับเคลื่อนทั้ง 5 ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่ม CECI จะช่วยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและลดเศษวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามหลักการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่การดำเนินอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน #CECI #KAOMONGKOL 

อ่าน 1,077 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved