ดร.โสภณบรรยายการพัฒนาสลัมในกรุงกาฐมาณฑุ
  AREA แถลง ฉบับที่ 340/2567: วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์เนปาล ณ โรงแรมหิมาลายา กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดย ดร.โสภณ ได้บรรยายผ่าน Zoom ทั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

 

 

 

 

อ่าน 1,217 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved