ดร.โสภณบรรยายการประเมินค่าทรัพย์สิน เนปาล
  AREA แถลง ฉบับที่ 341/2567: วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายวิธีการประเมินค่าทรัพย์สินในงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์เนปาล ณ โรงแรมหิมาลายา กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดย ดร.โสภณ ได้บรรยายผ่าน Zoom และประสบความสำเร็จด้วยดี

 

 

 

 

อ่าน 1,389 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved