รู้หรือไม่ 1 ใน 8 ของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ไม่มีใครอยู่
  AREA แถลง ฉบับที่ 343/2567: วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           ท่านทราบหรือไม่ ประมาณหนึ่งในแปดของที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่มีผู้อยู่อาศัย รวมกันประมาณ 600,000 หน่วย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า ตอนนี้ไม่ต้องสร้างใหม่ ก็มีที่อยู่อาศัยเพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้ว

 

https://fb.watch/rViLh8Pb_h/

 

https://youtu.be/1EkW6y_UDUM

อ่าน 1,212 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved