ทำไมเงินผ่อนบ้านแต่ละงวดส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ย
  AREA แถลง ฉบับที่ 366/2567: วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            ทำไมเงินผ่อนบ้านแต่ละงวดส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ย เงินต้นแทบไม่ลด ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินให้กับสถาบันการเงินไทยแทบทุกแห่งในด้านการอำนวยสินเชื่อ มาแจงให้ทราบ

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1643346806433106

อ่าน 40 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved