รับฟรี หนังสือ “ดร.โสภณท่องโลก 122 วันปี 61”
  AREA แถลง ฉบับที่ 370/2567: วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

 

                ความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใคร (Knowledge Is Not Private Property) ดร.โสภณ พรโชคชัย จึงมาแจกหนังสือ “ดร.โสภณท่องโลก 122 วันปี 61” ฟรี ช่วยกันเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมอุดมปัญญา

                ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอมอบหนังสือดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นอภินันทนาการแก่ท่านผู้มีอุปาระคุณทุกท่าน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีสาระตามสมควร โดยท่านสามารถ download ได้ตาม link ในท้ายนี้   

                เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ไม่มีขายแล้ว ท่านสามารถ download ได้ฟรี  หากท่านมีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ สามารถสมัครสมาชิกปีละ 1,000 บาท โดยคลิก link นี https://www.thaiappraisal.org/thai/member/default.php

 

โปรดคลิก Link นี้เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ   http://bit.ly/2C8WyNB

 

            ดูรายการหนังสือทั้งหมดตาม link นี้ https://www.thaiappraisal.org/thai/journal/publication.php

อ่าน 687 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved