ต่อให้ขึ้นค่าแรงเป็น 450 บาท ก็ทำให้ราคาบ้านขึ้นแค่ 3%
  AREA แถลง ฉบับที่ 383/2567: วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            ต่อให้ขึ้นค่าแรงเป็น 450 บาท ก็ทำให้ราคาบ้านขึ้นแค่ 3% ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มาแจกแจงให้ชัดเจน

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1594469741329882

อ่าน 363 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved