ชมคลิป “มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ของรัฐกับผลกระทบต่อผู้ซื้อบ้าน”
  AREA แถลง ฉบับที่ 393/2567: วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

                เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ร่วมกับ The Leader Asia และสมาคมผู้ซื้อบ้าน ร่วมกันจัดเสวนาหัวข้อ “มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ของรัฐกับผลกระทบต่อผู้ซื้อบ้าน การเสวนานี้จะนำเสนอมาตรการที่รัฐบาลกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ซื้อบ้านแง่มุมไหนบ้าง และควรมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้างหรือไม่ จึงนำคลิปเสวนาดังกล่าวมาเผยแพร่แก่ผู้สนใจ

 

วิทยากร

- ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการบริหาร บมจ.โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

- รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ซื้อบ้าน

- ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย และนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

- คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการThe Leader Asia และอุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

 

https://www.youtube.com/watch?v=qbIqTDcTrx0

อ่าน 2,185 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved