ใครๆ ก็มาเรียนนายหน้าที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 397/2567: วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

ทำไมใครๆ ก็มาเรียนวิชาชีพนายหน้าที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยมาเรียนเรื่องที่ดินกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ .โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ มาไขความจริงข้อนี้

            หลักสูตร RE131: นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า รุ่นที่ 78, วันเสาร์ที่ 1 - จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

            รายละเอียด: ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และได้รับใบรับรองจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

            ​หัวข้ออบรม

 • สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่น่าเติบโต
 • ขั้นตอนการเริ่มต้นสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
 • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
 • การบริหารงานขาย การทำงานเป็นทีม
 • ศิลปะและเทคนิคการหาทรัพย์มาขาย (Farming & Listing)
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้ซื้อ เพื่อปิดการขาย
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Connection)
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ
 • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
 • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่างๆ ที่พึงสังวร
 • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
 • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์
 • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 • CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ

 

            ดูรายละเอียดและลงทะเบียนที่: https://www.trebs.ac.th/t/25

 

https://www.tiktok.com/@dr.sopon4/video/7371356954662374664

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2678072275699750

อ่าน 280 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved