ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิประเมินค่าฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 407/2567: วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่ปงระเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิครั้งที่ 3/2567 เพื่อกำหนดกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในแต่ละเดือน พร้อมการจัดทำ (ร่าง) พรบ.วิชาชีพประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย โดยมีดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ และที่ปรึกษามูลนิธิ วิทยากรงานเสวนาวิชาการครั้งที่ 271 “สายมูกับการขายอสังหาฯ” และมีกรรมการที่ประชุมผ่าน ZOOM อีกหลายท่าน

 

อ่าน 254 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved