เชิญร่วมงานสัมมนาสมาคมอสังหาริมทรัพย์เมียนมา
  AREA แถลง ฉบับที่ 409/2567: วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

             ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสมาคมอสังหาริมทรัพย์เมียนมา ในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2567 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาคมวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์เมียนมา (Myanmar Real Estate Services Association: MRESA) ให้ไปร่วมบรรยายและร่วมงาน ท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อ ดร.โสภณ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้ประกอบวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ในไทย sopon@area.co.th

 

อ่าน 538 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved