คนหนุ่มสาวไม่ซื้อบ้านจริงหรือ
  AREA แถลง ฉบับที่ 415/2567: วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            อย่าไปเชื่อพวก Influencer ที่บอกว่าคนหนุ่มสาวไม่ซื้อบ้าน หันไปเช่าแทน ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มาชี้แจงให้ทราบว่า

            1. ตามธรรมชาติของคนหนุ่มสาวทุกยุคทุกสมัยก็ไม่ได้ลงทุนซื้อบ้านก่อนอยู่แล้ว แต่มักซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องประดับ หรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้เงินน้อยกว่า

            2. คนหนุ่มสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเช่าบ้าน คนหนุ่มสาวในเมืองก็อาจเช่าบ้านใกล้ที่ทำงานเพื่อความสะดวกและความเป็นอิสระจากบุพการี

            3. คนหนุ่มสาวในเมืองส่วนใหญ่ไม่ซื้อบ้านเพราะอยู่กับบุพการี

            4. คงไม่มีใครคิดจะเช่าบ้านไปตลอดชีวิต

            5. เมื่อถึงเวลาอันสมควรที่จะมีครอบครัว ถึงจะคิดซื้อบ้าน

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1185979302758387

 

https://youtu.be/7177cFL4Vwo

อ่าน 652 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved