อายุขัยของศูนย์การค้าคือกี่ปี
  AREA แถลง ฉบับที่ 420/2567: วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            อายุขัยของศูนย์การค้าคือกี่ปี ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมาแจกแจงให้ฟัง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของศูนย์การค้าจะสูงกว่าอสังหาริมทรัพย์อื่นเพราะมีอายุขัยและความเสี่ยงมากกว่านั่นเอง

 

https://fb.watch/skYnFm0_qf/

 

https://youtu.be/9ZInoKDD57s

อ่าน 487 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved