รับฟรีหนังสือ “รู้มูลค่าบ้านตัวเอง”
  AREA แถลง ฉบับที่ 426/2567: วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

                ดร.โสภณ พรโชคชัย ถือว่า “Knowledge Is Not Private Property” จึงนำหนังสือ “รู้มูลค่าบ้านตัวเอง (พิมพ์ครั้งที่ 2)” มาฝาก โดย Download ได้ฟรี แต่ถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อเล่มอื่นๆ  รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดเล่มอื่น ๆ ได้ที่

https://www.thaiappraisal.org/thai/journal/publication.php

 

                ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอมอบหนังสือ “รู้มูลค่าบ้านตัวเอง (พิมพ์ครั้งที่ 2)” เพื่อเป็นอภินันทนาการแก่ท่านผู้มีอุปาระคุณทุกท่าน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีสาระตามสมควร โดยท่านสามารถ download ได้ตาม link ในท้ายนี้

 

                เนื่องจากหนังสือนี้ไม่มีเล่มขายแล้ว ท่านสามารถ download ได้ฟรีตาม link ในภาพประกอบ  หากท่านมีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ สามารถสมัครสมาชิกปีละ 1,000 บาท โดยคลิก link นี https://www.thaiappraisal.org/thai/member/default.php

 

 

            โปรดดู Link นี้ https://bit.ly/3et4ZEd

อ่าน 2,169 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved