คณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไทยไปประเมิน 30 เขื่อนที่ประเทศลาว
  AREA แถลง ฉบับที่ 447/2567: วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            ในระหว่างวันที่ 4-16 มิถุนายน 2567 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าคณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของ AREA จะไปประเมินค่าเขื่อนประมาณ 30 แห่งทั่วประเทศลาวโดยแบ่งเป็นหลายสายๆ ละ ประมาณ 10 วัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าในลาวซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “แบตเตอรี่ของอาเซียน”

 

อ่าน 1,648 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved