วิกรม: ในไทยคนไม่ดี มีมากกว่าคนดี: จริงหรือ?
  AREA แถลง ฉบับที่ 454/2567: วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            ท่านวิกรม กรมดิษฐ์ กล่าวว่าในประเทศไทย คนดีก็มีมาก แต่คนไม่ดีมีมากกว่า เรื่องนี้จริงหรือไม่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มามองต่างมุมในกรณีนี้

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/972802344499887

 

https://www.tiktok.com/@dr.sopon4/video/7375053866422816001

 

https://youtu.be/jTyJxFSUgFI

อ่าน 512 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved