บรรยากาศการอบรมหลักสูตร RE131รุ่น 79
  AREA แถลง ฉบับที่ 458/2567: วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            บรรยากาศการมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตร RE131: นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ โดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

            รุ่นหน้า หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131)

รุ่นที่ 79, วันศุกร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ดูรายละเอี่ยดที่นี่: https://www.trebs.ac.th/t/25 อำนวยการสอนโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                          

https://www.tiktok.com/@dr.sopon4/video/7376121311770201365

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/977619787411606

 

https://youtu.be/3sftlc9djmc

อ่าน 436 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved