งานประเมินค่าเขื่อนในลาว
  AREA แถลง ฉบับที่ 473/2567: วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            ขณะนี้คณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กำลังสำรวจ-ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศลาว โดยแบ่งสายสำรวจเป็นหลายสาย คาดว่าคงใช้เวลาประมาณ 10 วันทำงานก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลฯ ได้วางแผนการสำรวจและจัดเตรียมคณะทำงานไว้

อ่าน 205 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved