มาเรียน RE121: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินอสังหาฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 474/2567: วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            การเงินคือหนึ่งในเสาหลักของความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) มาขอเชิญท่านเรียนหลักสูตรนี้

            เชื่อไหม โครงการอสังหาฯ หลายเจ้าขายได้ แต่ประสบปัญหาเพราะบริหาร cashflow ไม่ดี

ป้องกันได้ ด้วยความรู้! ให้คุณได้ลงมือทำจริง!

            ตอบโจทย์บ้านจัดสรร คอนโด โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ วิลล่า

 • รู้ทันทุกความเสี่ยงการลงทุน
 • ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน
 • การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRR
 • แนวคิดการประเมินโครงการของสถาบันการเงิน
 • การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอลังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

 

แถมฟรี!

 • ไฟล์คำนวณ cashflow โครงการแนวราบ แนวสูง โรงแรม
 •  Workshop ลงมือทำจริง
 • Case studies มากมายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

หัวข้ออบรม

 • ภาวการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน: ผลกระทบด้านการกำหนดราคา ระยะเวลาการขายของสินค้าในทำเลประเภทที่แตกต่างกัน
 • ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน (Capitalization Rate) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
 • การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRRโดยการกำหนดสมมุติฐานต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลตอบแทนศัพท์ทางการเงิน / สัดส่วน Ratio สำคัญ ๆ / ความหมาย
 • กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel: ที่มาและการใช้สูตรในโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อช่วยในการทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • แนวคิดการประเมินโครงการทางการเงิน กรณีศึกษาโครงการพาณิชยกรรม – ขาย (Free Hold) และฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา
 • การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะสั้น: บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
 • การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะยาว: โรงแรมอะพาร์ตเมนต์
 • การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่องบกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • แกะรอยงบกระแสเงินสด โดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • องค์ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาวการณ์ปัจจุบัน
 • การพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินของสถาบันการเงิน:หลักการ/ทฤษฎีการให้สินเชื่อโครงการอสังหาฯ โอกาสด้านแหล่งทุน แนวทางการร่วมทุนของสถาบันการเงิน ฯลฯ

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1446401106018745

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_EQMQWcySw

 

https://www.tiktok.com/@dr.sopon4/video/7377668898121911559

อ่าน 91 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved