ดร.โสภณขอเชิญประกวดรางวัล FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards
  AREA แถลง ฉบับที่ 475/2567: วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            รางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาริมทรัพย์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ซึ่งเป็น Chapter ประเทศไทยของ FIABCI หรือสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลที่มีสมาชิกนับล้านอยู่ 70 ประเทศทั่วโลก ขอเชิญบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่งโครงการเข้าประกวดรับรางวัล FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards

 

ขอประกาศเชิญชวนทุกท่าน

ร่วมเสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์

เพื่อรับรางวัล “FIABCI-THAI Prix D'Excellence Awards 2024”

เพื่อเป็นเกียรติประวัติกับองค์กร และโครงการของท่าน

ท่านสามารถเสนอชื่อโครงการดีเด่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการเสนอชื่อให้ชิงรางวัลในระดับโลกต่อไป

 

ประเภทรางวัลอสังหาฯชั้นนำ สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
 • โครงการเมืองใหม่ เมืองชี้นำ
 • โรงแรม
 • ศูนย์ประชุม
 • นิคมอุตสาหกรรมหรืออสังหาฯประเภทอุตสาหกรรม
 • อาคารสำนักงาน
 • โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า
 • อาคารชุดพักอาศัย
 • ที่อยู่อาศัยแนวราบ
 • รีสอร์ต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน
 • ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
 • อสังหาริมทรัพย์ชนบท เช่น สวนเกษตร สวนป่า
 • อสังหาริมทรัพย์ประเภทพิเศษ เช่น สนามบินนานาชาติ
 • อสังหาริมทรัพย์ประเภทการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย

 

รายละเอียดการสมัคร ประกอบด้วย

 • รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 24 - 31 กรกฎาคม 2567
 • รับรางวัล : วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567
 • สถานที่รับรางวัล : โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

            FIABCI-Thai สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลได้เชิญคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นกรรมการร่วมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดได้รับรางวัลจึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาฯนานาชาติ

 

            ท่านใดสนใจเสนอชื่อโครงการเข้าร่วมประกวดสามารถ ดูรายละเอียดที่นี่: https://www.fiabci-thai.org/th/register.php

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUUhPEaV8Uw

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/768578542111325

 

https://www.tiktok.com/@dr.sopon4/video/7377697608334085383

 

อ่าน 221 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved