ฟรี คลิปเสวนา "สายมูกับการขายอสังหาฯ"
  AREA แถลง ฉบับที่ 477/2567: วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

                มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จัดเสวนา “สายมูกับการขายอสังหาฯ” วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย  เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการมู หรือการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งเสริมความมั่นใจและกำลังใจในการทำงานวงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ผู้ประเมินค่า อนึ่ง มูลนิธิฯ ไม่ได้ส่งเสริมไปทางใด แต่มาวิเคราะห์ดูว่าความเชื่อเหล่านี้เป็นอย่างไร

 

                การเสวนาในครั้งนี้ มูลนิธิเชิญผู้รู้ในวงการ "สายมู" มาให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาตั้งแต่ "ซินแสเข่ง" อีกทั้งยังมี อ.รณิดา พูลเอี่ยม กรรมการมูลนิธิ, อ.ชมพูนุท พรหมประกาย นายหน้าอสังหาฯ, อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า รองประธานมูลนิธิซึ่งเป็นชาวซิกข์ และยังเชิญ อ.ไมค์ เชตเตอร์ รองประธานมูลนิธิซึ่งเป็นชาวมุสลิม มาเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายด้วย เพื่อให้ได้แง่มุมที่หลากหลาย

 

 

                สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ปีละ 1,000 บาท  เข้าร่วมเสวนาฟรีทั้งปี และดาวน์โหลดเอกสาร คลิปประกอบเสวนา คลิกสมัครที่ link นี https://www.thaiappraisal.org/thai/member/default.php

 

 

https://youtu.be/1LcEDXvnk7w?si=7qNJLVDqP_gLJxZP

อ่าน 198 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved