กว่า 40 ปี กับประสบการณ์
เราบริการทุกเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เรามีความรู้ "รอบด้าน + ครบวงจร" ทั้งระบบ
เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ ISO 9001:2015
ประเมิน วางแผน สำรวจ วิจัย ครอบคลุมครบวงจร
เราประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจริยธรรมเสมอมา ให้บริการและบริหารงานให้กับประชาชน นักลงทุนทุกสถาบันการเงิน ตลอดจนหน่วยงานราชการ ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS
One Stop Service
มีเราเป็นพี่เลี้ยง...เปลี่ยนที่...ให้ทำเงิน
ศึกษาการตลาดmkt ข้อกฎหมายที่ดิน การจัดสรรพื้นที่ ใช้ประโยชน์สูงสุดในการจัดสรรที่ดิน จะพัฒนาเป็นอะไรดี...? ออกแบบ-เขียนแบบ ยื่นแบบขออนุญาต ตรวจงวดก่อสร้าง ขอกู้ธนาคารด้วยเล่ม Finance Fes จนเปิดใช้อาคาร
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน AREA
วิสาหกิจผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและศูนย์วิจัย-ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่มีรากฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมทั่วประเทศ จากผลสำรวจภาคสนามอย่างต่อเนื่อง และรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด โดยไม่เป็นนายหน้าหรือพัฒนาที่ดินเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ดร.โสภณ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานประเมินค่าทรัพย์สิน โดยได้รับเชิญให้ไปบรรยายด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับ ESCAP, UN–Habitat, World Bank และองค์กรนานาชาติอื่น ดร.โสภณ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตสาขาที่ดินและที่อยู่อาศัยจาก Asian Institute of Technology (AIT) ได้เข้ารับการฝึก ....กดปุ่มเพื่ออ่านต่อ....

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AREA
ได้ทำการสำรวจข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และการวิเคราะห์มูลค่า
อาทิเช่นอาคารสำนักงานสูง เจบี ทาวเวอร์
การวิเคราะห์มูลค่า การพัฒนาที่ดิน ถ.แจ้งวัฒนะ
การวิเคราะห์มูลค่า อาคารสำนักงานสูง โรจนะ ทาวเวอร์
การวิเคราะห์มูลค่า พื้นที่ให้เช่า เจบี ทาวเวอร์
การวิเคราะห์มูลค่า เชวาเลีย พลาซ่า
การวิเคราะห์มูลค่า บ้านเดี่ยว แยกวังหิน
การพัฒนาที่ดินจำนวน 1,324 ตรว. ที่สุขุมวิท ซ.77
สวนอุตสาหกรรมสกน
การสำรวจโครงการบ้าน 9 โครงการ เขตกรุงเทพฯ
และอีกหลายโครงการ ทั่วประเทศ

สรุปข่าวอสังหาริมทรัพย์

Read more