อ่าน 565 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 20/2551: 18 กันยายน 2551
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ สิงหาคม 2551

ผู้แถลง: คุณปัทมา จันทรานุกูล รองกรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ ซึ่งในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่เท่ากับเดือนที่ผ่านมา โดยลักษณะการพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยเกือบทั้งหมด รวมจำนวน 4,815 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 14,726 ล้านบาท

ประเภท จำนวนหน่วยขาย % หน่วยขาย มูลค่าโครงการ (ลบ.) % มูลค่าโครงการ
บ้านเดี่ยว 318 6.6% 1,410 9.6%
บ้านแฝด 4 0.1% 13 0.1%
ทาวน์เฮ้าส์ 1,278 26.5% 2,985 20.3%
อาคารพาณิชย์ 142 2.9% 656 4.5%
อาคารชุด 2,982 61.9% 8,603 58.4%
ที่ดินจัดสรร 53 1.1% 813 5.5%
RE (อื่น ๆ) 38 0.8% 246 1.7%
รวม 4,815 100% 14,726 100%

          โครงการประเภทอาคารชุดยังคงมีการพัฒนาและเปิดตัวมากที่สุด นับตั้งแต่ต้นปี 2550 นี้ (ยกเว้นเดือนเมษายนที่มีทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด และเดือนกรกฎาคมที่มีบ้านเดี่ยวมากที่สุด)

          อย่างไรก็ตามมูลค่ารวมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนสิงหาคมมีมูลค่าสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาประมาณ 45% ด้วยโครงการในเดือนนี้เป็นที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาทมีการเปิดตัวมากถึงร้อยละ 39 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด แต่ที่อยู่อาศัยที่ระดับราคา 1-3 ล้านบาท ก็มีจำนวนร้อยละ 52 อยู่เช่นเดือนที่ผ่านๆ มาและระดับราคาสูงเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 9

          จากการที่เดือนนี้ โครงการที่อยู่อาศัยมีการตอบสนองตลาดด้วยระดับราคาปานกลางเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมมากนี้ สะท้อนถึงตลาดการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง โดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด และประเภททาวน์เฮ้าส์ระดับราคาประมาณ 3 ล้านบาท

          ในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่ามีจำนวนเพียง 3 โครงการที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน และมีจำนวน 15 โครงการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของของเมือง (intermediate area) และส่วนต่อขยายของแนวรถไฟฟ้า เช่น บริเวณถนนรามคำแหง, ถนนรามอินทรา, ถนนแจ้งวัฒนะ, ถนนพัฒนาการ, ถนนวงแหวนตะวันออก, ถนนกัลปพฤกษ์, ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนนครอินทร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอกอีกจำนวน 2 โครงการ เช่นถนนพระราม 2-เอกชัย เป็นต้น

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved