อ่าน 748 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 26/2551: 14 พฤศจิกายน 2551
ล่วงเข้าไตรมาส 4 แล้ว สถานการณ์ยังไม่กระเตื้อง
ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2,377 วันที่ 23-26 พ.ย. 2551 หน้า 25

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

            ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA ระบุแม้ล่วงเข้าไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 แล้ว สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังไม่กระเตื้องขึ้นมากนัก โครงการเปิดใหม่ยังน้อยอยู่
            ในเดือนตุลาคมนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ โดยมีโครงการเดียวที่ไม่ใช่โครงการที่อยู่อาศัย แม้ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่มากกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 2 โครงการ แต่ในช่วงเดือนก่อนเป็นช่วงที่มีโครงการน้อย
            โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ทั้ง 27 โครงการที่กล่าวข้างต้น มีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 5,100 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 11,833 ล้านบาท
            ในเดือนนี้การพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น และที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดเริ่มชะลอลง และในเดือนนี้ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการพัฒนามากที่สุดก็คือประเภททาวน์เฮ้าส์ โดยมีจำนวนหน่วยมากถึง 1,885 หน่วย หรือประมาณ 37% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนการพัฒนาลำดับรองลงมาคือ ประเภทอาคารชุดมีการพัฒนาอยู่จำนวน 1,720 หน่วย หรือประมาณ 33.7% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนอันดับ 3 ที่มีการพัฒนาคือประเภทบ้านเดี่ยว มีหน่วยขายอยู่เพียงจำนวน 546 หน่วยเท่านั้น หรือประมาณ 10.7% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด และมีสัดส่วนการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับบ้านแฝดที่มีจำนวนหน่วยในการพัฒนาจำนวน 515 หน่วย หรือประมาณ 10.1% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด
            เมื่อพิจารณามูลค่ารวมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนตุลาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 11,833 ล้านบาท ลักษณะการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีการเปิดตัวมากถึง 2,839 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 56 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด ราคาขายเฉลี่ยเป็นเงินเพียง 2.32 ล้านบาทต่อหน่วย
            ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญมีจำนวน 5 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 โครงการ, บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท วังทอง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และยังมีบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อีก เช่น บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด และ บริษัท คาซ่าวิลล์ จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง
            และในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่าในเดือนนี้ไม่มีโครงการที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพชั้นในเลย และมีจำนวน 16 โครงการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของของเมือง (intermediate area) ส่วนต่อขยายของแนวรถไฟฟ้า เช่น บริเวณถนนเกษตร-นวมินทร์, ถนนวงแหวนฝั่งตะวันออก ถนนศรีนครินทร์, ถนนราชพฤกษ์ ถนนประชาชื่น ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนเลียบคูนายกิม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอกอีกจำนวน 10 โครงการ เช่น ถนนพหลโยธิน-คลองหลวง ถนนลำลูกกา และถนนรังสิต-นครนายก เป็นต้น และในเดือนนี้ยังมีโครงการที่ตั้งอยู่ในเมืองตากอากาศ เช่น หัวหิน อีก 1 โครงการ


แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวใหม่ ตุลาคม 2551 โดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA (www.area.co.th)

            จากการสังเกตการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในช่วงรอบปีเป็นเวลา 5 ปีพบว่า มีปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะตามฤดูกาลอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ในช่วงเดือนมกราคาหรือต้นปี มักจะมีการเปิดตัวโครงการจำนวนมากเป็นพิเศษ ซึ่งอาจเป็นเพราะในวงธุรกิจ พนักงานเพิ่งได้รับโบนัสในช่วงปลายปี และเป็นช่วงปีใหม่ที่ให้ความรู้สึกถึงความหวังใหม่ ในขณะเดียวกัน หากเป็นในเดือนสิงหาคมของแทบทุกปี มักจะมีการเปิดตัวโครงการน้อยเป็นพิเศษ ทั้งนี้คงเป็นเพราะฝนตก น้ำท่วม หรืออยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน การเงินของผู้ที่คิดจะซื้อบ้านอาจมีจำกัด

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved