อ่าน 628 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 72/2555: 27 มิถุนายน 2555
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังไม่มีสัญญาณฟองสบู่

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ตามที่มีข่าวนำเสนอว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยจะมีสัญญาณฟองสบู่เกิดขึ้นนั้น ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ขอนำเสนอข้อมูลว่า ยังไม่มีปรากฏการณ์ฟองสบู่เกิดขึ้นแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้
          1. ที่ปรากฏว่ามีโครงการอาคารชุดเกิดขึ้นมามากมาย จนดูคล้ายล้นตลาดนั้น สาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะในร่างผังเมืองใหม่ โอกาสจะเกิดห้องชุดอาจจะน้อยลง ภาคเอกชนจึงเร่งการพัฒนาห้องชุดในขณะนี้ ประกอบกับการขนส่งมวลชนผ่านรถไฟฟ้าสะดวก ไม่มีทำเลอื่นเทียบเคียงได้ และประชาชนบางส่วนยังไม่มั่นใจในทำเลน้ำท่วมเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 ดังนั้น จึงมีห้องชุดเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษ เมื่อปี พ.ศ.2554 มีห้องชุดเกิดขึ้นถึง 60% ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดในตลาด ขณะที่ในปี พ.ศ.2553 มีเพียง 50% และเชื่อว่าในปี พ.ศ.2555 จะมีห้องชุดเกิดขึ้นถึง 70% ของที่อยู่อาศัยทั้งตลาด การที่ห้องชุดเกิดขึ้นได้มาก ก็เพราะที่อยู่อาศัยประเภทอื่นเกิดขึ้นได้น้อยด้วยเช่นกัน
          2. ตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศยังมีความแข็งแกร่ง ขนาดของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่ำ หนี้ของภาคเอกชนต่ำ อัตราการว่างงานต่ำ อัตราเงินเฟ้อต่ำ อัตราการเติบโตของการส่งออกยังสูงอยู่ จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจยังดีอยู่อย่างต่อเนื่อง
          3. ภาวะความผันผวนในต่างประเทศไม่ส่งผลต่อประเทศไทย ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์ตากอากาศ ที่กลุ่มผู้ซื้อจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาลดน้อยลง แต่คาดว่าจะถูกแทนที่โดยผู้ซื้อจากรัสเซีย จีนและอินเดียในโอกาสต่อมา กลุ่มประเทศในเอเชียยังแข็งแกร่ง เช่น ฮ่องกง มีมาตรการสะกัดการเก็งกำไร โดยการเก็บภาษีค่าโอนเปลี่ยนมือระยะสั้นสูงถึง 15% ของราคาขายต่อหากขายในระยะ 6 เดือนนับแต่ซื้อ จีนมีมาตรการให้หนึ่งครอบครัวซื้อที่อยู่อาศัยได้เพียงหลังที่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ สิงคโปร์มีมาตรการสะกัดการเก็งกำไรของต่างชาติด้วยการคิดค่าธรรมเนียมโอนของชาวต่างชาติถึง 10% ของราคาขาย ดังนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียจึงแข็งแกร่งและไม่ส่งผลกระทบในแง่เลวร้ายต่อประเทศไทย
          4. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้บ้างก็คือสถาบันการเงินไทยแข่งขันกันอำนวยสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัย จนอำนวยสินเชื่อถึง 100% ซึ่งเป็นจุดเปราะบางในอนาคต ควรที่รัฐบาลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังจะจับตาดูเป็นพิเศษ เพราะอาจทำให้เกิดฟองสบู่ในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังควรระวังการทุจริตจากการอำนวยสินเชื่อ ซึ่งจะทำให้สถาบันการเงินมีโอกาสล้มลงได้ หากขาดความโปร่งใสในการอำนวยสินเชื่อโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่หรือผู้กู้ที่มีความเกี่ยวพันทางการเมือง
          จากเหตุผลข้างต้น จึงเชื่อว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยจะยังเจริญเติบโตต่อไป แต่ควรที่จะมีการติดตามและควบคุมการอำนวยสินเชื่อโดยใกล้ชิด

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved