อ่าน 773 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 92/2555: 10 สิงหาคม 2555
การดูงานอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้จัดการทัศนศึกษาอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว เพื่อหาทุนสนับสนุนมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าว
          สำหรับรายละเอียดการดูงานได้ไปดูที่ทำการของมหานครนิวยอร์ก ห้องชุดสุดหรูที่พัฒนาโดยบริษัทสุมิโตโม โครงการบ้านเดี่ยวชานกรุงโตเกียว โรงแรมขนาดจิ๋วแบบโรงแรมแคปซูล อุทยานบ้านตัวอย่างเพื่อการสั่งสร้าง ระบบบ้านสำเร็จรูปจากโรงงานโชวาที่เป็นคู่แข่งกับเซกิซุย เป็นต้น
          สำหรับการดูงานอสังหาริมทรัพย์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้จัดการดูงานญี่ปุ่น 2 ครั้งในปีที่ผ่านมา รวมทั้งไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ส่วนในปี 2555 นี้ได้จัดไปดูงานยังประเทศรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น และในอนาคตนี้กำลังจะจัดไปดูงานสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่ง รวมทั้งบาหลี และพม่า

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved