อ่าน 581 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 94/2555: 15 สิงหาคม 2555
การเปิดตัวโครงการใหม่เดือนกรกฎาคม 2555

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เดือนกรกฎาคม 2555 มาแรง เปิดตัวใหม่ 20,209 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์กลับมาทวงแชมป์เป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้จากการเปิดเผยของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งทำการสำรวจภาคสนาม
          ในเดือนกรกฎาคม อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิดตัวโครงการคึกคักอีกครั้ง หลังจากชะลอการเปิดตัวไปในช่วงไตรมาส 2 โดยมีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 36 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 9 โครงการ และมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้นด้วย แต่จำนวนหน่วยขายกลับลดลง เนื่องจากมีที่อยู่อาศัยราคาแพงเข้าสูงตลาดมากขึ้น ซึ่งในเดือนนี้ ลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 35 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีก 1 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 6,689 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 20,209 ล้านบาท
          ทาวน์เฮาส์กลับมาเป็นที่หนึ่งแล้ว โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 3,296 หน่วย (50%) รองลงมาคือ อาคารชุด 2,282 หน่วย (34%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 769 หน่วย (11%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบจำนวนหน่วยขายกับเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าจำนวนหน่วยขายของที่อยู่อาศัยหลัก ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด พบว่า บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยขายเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่อาคารชุดเข้าสู่ตลาดลดลง โดยเดือนนี้ทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,961 หน่วย (147%) บ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น 500 หน่วย (186%) ส่วนอาคารชุดลดลง -4,222 หน่วย (-65%) ซึ่งทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่กรณีทาวน์เฮ้าส์จะตั้งอยู่ในบริเวณพระราม 2 เพชรเกษม แจ้งวัฒนะ ส่วนอาคารชุดก็จะตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าในย่าน CBD สาทร สุขุมวิท รวมถึงส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) สายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางแค) และบริเวณรถไฟฟ้าเฉลิมมหานคร (MRT) เป็นต้น
          เมื่อพิจารณาอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 37% ซึ่งเพิ่มลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 41% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ขายดีอันดับ 1 คือ คืออาคารชุดระดับราคา 1-2 ล้านบาท จำนวน 1,070 หน่วย ขายได้แล้ว 593 หน่วย (55%) รองลงคือ ทาวน์เฮ้าส์ระดับราคา 0.5-1.0 ล้านบาท จำนวน1,041 หน่วย ขายได้แล้ว 311 หน่วย (30%) และอันดับ 3 คืออาคารชุดระดับราคา 0.5-1.0 ล้านบาท จำนวน 301 หน่วย ขายได้แล้ว 250 หน่วย (83%) และอาคารชุดระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 280 หน่วย ขายได้แล้ว 249 หน่วย (89%)    
          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง
          ในรอบ 7 เดือนแรกของปี 2555 (มกราคม - กรกฎาคม 2555) มีโครงการเปิดใหม่แล้วถึง 56,242 หน่วย รวมมูลค่า 151,100 ล้านบาท หากประมาณการตามนี้ จำนวนโครงการเกิดใหม่จะมีหน่วยขายรวมกัน 96,415 หน่วย รวมมูลค่าโครงการเกิดใหม่ในปี 2555 จะมีถึง 259,029 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2554 ถึงประมาณ 13% แต่คาดว่าทั้งปี 2555 น่าจะเติบโตกว่าปี 2554 โดยรวมระหว่าง 15-20% หากไม่เกิดภาวะน้ำท่วมอีก แต่หากเกิดภาวะน้ำท่วมอีก การเปิดตัวก็คงจะใกล้เคียงกว่าปี 2554 อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส คาดว่าคงไม่มีปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2555 นี้

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved