อ่าน 590 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 101/2555: 29 สิงหาคม 2555
ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวแล้ว

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาเริ่มฟื้นตัวอย่างมั่นคงแล้ว สถานการณ์เศรษฐกิจโลกอาจฟื้นตัวตามสหรัฐอเมริกา การลงทุนต่าง ๆ จากประเทศตะวันตกอาจฟื้นตัวในอนาคตอันใกล้
          จากข้อมูลขององค์กรการเงินเคหะการแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Housing Finance Agency) พบว่า ณ กลางปี พ.ศ. 2555 นับเป็นปีแรกที่ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 3.0% ในรอบ 1 ปี ทั้งนี้ราคาที่อยู่อาศัยลดลงทุกปีในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2551-2554) ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2555 ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 เดือนติดต่อกันแล้ว ณ เดือนมิถุนายน 2555
          สำหรับในรายละเอียดพบว่า ราคาที่อยู่อาศัยเท่ากับราคา ณ เดือนมิถุนายน 2547 หรือเป็นเวลา 3 ปีก่อนช่วงที่ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายน 2550 ส่วนเดือนที่ราคาที่อยู่อาศัยถึงจุดต่ำสุดก็คือเดือนมีนาคม 2554  และนับแต่เดือนเมษายน 2554 - มิถุนายน 2555 ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนอาจกล่าวได้ว่า ขณะนี้สหรัฐอเมริกาได้พ้นจากช่วงอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำแล้ว และกำลังก้าวสู่ภาวะการฟื้นตัว
          และหากพิจารณาเป็นรายพื้นที่แล้ว จะพบว่า ราคาที่อยู่อาศัยแทบทุกพื้นที่ยกเว้น ภาคกลางเฉียงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ มลรัฐ เท็กซัส หลุยเซียนา อาร์คันซอส์ และโอกลาโอมา และกลุ่มมลรัฐนิวอิงแลนด์ อันได้แก่ มลรัฐคอนเน็กติกัต นิวแฮมเชียร์ เมน แมสซาชูเซ็ตต์ โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์ นอกนั้นแม้แต่ในพื้นที่ที่ราคาอสังหาริมทรัพย์เคยตกต่ำสุดขีด ก็กลับตีขึ้น เช่น ฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย เป็นต้น
          การฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐอเมริกา จะทำให้กำลังซื้อของประเทศนี้แข็งแกร่งขึ้น ทำให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศดีขึ้น อาจส่งผลต่อประเทศยุโรปให้ดีขึ้นไปในอนาคตเช่นกัน และหากเศรษฐกิจของประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาดีขึ้น ก็จะทำให้กำลังซื้อและการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยมีมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ทางหนึ่ง
          การฟื้นตัวของสหรัฐอเมริกาใช้เวลาประมาณ 5 ปี (พ.ศ.2550-2555) เช่นเดียวกับการเกิดวิกฤติในครั้งก่อน (พ.ศ.2530-2535) การที่สหรัฐอเมริกามีการฟื้นตัวเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการจัดการปัญหาหนี้เสียที่เฉียบขาด และมีการแก้ไขโครงสร้างหนี้เสียกันเป็นอันมาก ต่างจากกรณีประเทศไทยที่เกิดวิกฤติมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 แต่ยังขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไม่แล้วเสร็จจนถึงทุกวันนี้ ระบบการขายทรัพย์สินทอดตลาดของไทยควรได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างยิ่ง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved