อ่าน 737 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 116/2555: 25 กันยายน 2555
การประชุมมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งสหรัฐอเมริกา

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในระหว่างวันจันทร์ที่ 24 – อังคารที่ 25 กันยายน 2555 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญจากมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งสหรัฐอเมริกา (the Appraisal Foundation) ให้ไปประชุม Valuers’ Global Forum ณ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลนิธิแห่งนี้เป็นองค์กรที่ได้รับฉันทานุมัติจากสภาคองเกรสให้เป็นผู้ออกมาตรฐานการประเมินค่าทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกา มาตั้งแต่ พ.ศ.2532
          การประชุม Valuers’ Global Forum นี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในจากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 10 ประเทศที่มูลนิธิคัดเลือกจากการแสดงบทบาทต่อวงการประเมินค่าทรัพย์สินระดับนานาชาติ โดยที่ ดร.โสภณ มีบทบาทสำคัญต่อวงการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย ในอาเซียนและในกิจกรรมระดับโลก จึงได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒินี้ สำหรับประเทศในเอเชีย มีเพียง ดร.โสภณ พรโชคชัย และ ผู้แทนจากประเทศจีนเท่านั้นที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมนี้

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved