อ่าน 654 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 138/2555: 13 พฤศจิกายน 2555
การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ตุลาคม 2555

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในเดือนตุลาคม ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่า ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากมีงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 27 ที่จัดขึ้นในวันที่ 11-14 ตุลาคมที่ผ่านมา และมีบางโครงการได้นำโครงการมาเปิดตัวในงานนี้ โดยมีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 35 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 13 โครงการ อีกทั้งมูลค่าโครงการ และจำนวนหน่วยขายก็เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวนรวม 7,493 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 29,016 ล้านบาท

          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 7,493 หน่วย ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 2,281 หน่วย (เดือนกันยายน 2555 มีจำนวน 5,212 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 44% โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุดเหมือนเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 4,730 หน่วย (63%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 1,509 หน่วย (20%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 1,112 หน่วย (15%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

          ซึ่งทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ สำหรับบ้านเดี่ยวจะตั้งอยู่ในบริเวณถนนราชพฤกษ์ ถนนบางขุนเทียน และบริเวณกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ทาวน์เฮ้าส์จะกระจายอยู่ในเขตติดต่อเมือง เช่น บริเวณถนนรามอินทรา ถนนรามคำแหง ถนนสามวา ถนนบางนา-ตราด ถนนประชาอุทิศ และย่านบางแค ส่วนอาคารชุดจะมีการพัฒนาที่ในเขตกรุงเทพชั้นใน กรุงเทพชั้นกลาง และพื้นที่ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งหากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในจะเปิดอยู่บริเวณสุขุมวิท นราธิวาสราชนครินทร์ และเจริญกรุง ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง เช่น ย่านลาดพร้าว อินทรพิทักษ์ ราชพฤกษ์ เป็นต้น ส่วนพื้นที่บริเวณส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า เช่น ย่านเตาปูน และรัตนาธิเบศร์ เป็นต้น

          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนตุลาคม 2555 นี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,016 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 13,573 ล้านบาท (เดือนกันยายน 2555 มีมูลค่า 15,443 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 88% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย คือมีการพัฒนา 2 กลุ่ม คือ ราคาปานกลางค่อนข้างสูง และระดับราคาแพง โดยระดับราคาที่มีการพัฒนามากสุด คือระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 23.6% รองลงมาคือระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 23.0% ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 11 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved