อ่าน 836 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 93/2556: 23 กรกฎาคม 2556
ผู้บริหารและพนักงาน AREA ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม ศกนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัยประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (Agency for Real Estate Affairs: AREA) ได้นำพนักงานร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา และปัจจัยแก่พระสงฆ์ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกิจกรรมนี้ทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เพื่อนร่วมงานและบริษัท
          อนึ่ง AREA มีเพื่อนร่วมงานนับถือศาสนาที่หลากหลาย โดยมีชาวไทยพุทธ เป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีผู้นับถือคริสต์ คาธอลิก และโปรเตสแตนท์ รวมทั้งยังมีชาวมุสลิมอีกด้วย แต่ AREA อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเคารพในกันและกัน

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved