อ่าน 847 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 94/2556: 24 กรกฎาคม 2556
ที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล ตลาดดีจนน่าใจหาย

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          คาดว่าในปีพ.ศ.2556 จะมีจำนวนที่อยู่อาศัยที่ขายได้สูงถึง 115,480 หน่วย ซึ่งจะเพิ่มสูงมากกว่าปีที่แล้ว 7.5% เนื่องจากปีที่แล้วขายได้ทั้งสิ้น 107412 หน่วย ขณะเดียวกันยังพบว่า ณ กลางปี 2556 นี้ยังมีหน่วยรอขายอยู่ทั้งสิ้น 133,238 หน่วย ซึ่งถือว่ายังไม่มากนัก เพราะเป็นเพียงประมาณ 3% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 จำนวนบ้านรอขายมีสูงถึง 5% ของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น ณ สัดส่วนรอขายที่ 3% จึงถือว่ายังไม่มากนัก
          ราคาเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยหน่วยหนึ่งที่เปิดขายในครึ่งแรกของปี 2556 ขายในราคา 2.775 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 6% ซึ่งขาย ณ ราคา 2.937 ล้านบาท ส่วนราคาปี 2554 เป็นเงินเฉลี่ยหน่วยละ 2.984 ล้านบาท การที่ราคาเฉลี่ยของบ้านที่เสนอขายใหม่ลดลงไม่ใช่เป็นเพราะราคาบ้านลด แต่เป็นเพราะสินค้าในตลาดเน้นบ้านขนาดเล็กลง เพื่อหวังจะขายให้กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชี้ให้เห็นถึงการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในครึ่งปีแรกของพ.ศ.2556 มีหน่วยขายเปิดใหม่ 62,044 หน่วย แต่กลุ่มใหญ่ที่สุดขาย ณ ราคา 1-2 ล้านบาท รวม 29,000 หน่วย หรือ 47% ของอุปทานทั้งหมด โดยในกลุ่มนี้ประมาณ 20,000 หน่วยเป็นห้องชุดพักอาศัย จึงแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าสินค้าปัจจุบันเป็นสินค้าเพื่อการลงทุน
          ในจำนวน 62,044 หน่วยของที่อยู่อาศัยที่เปิดในครึ่งปีแรกของปี 2556 เป็นห้องชุดพักอาศัยมากถึง 64% หรือ 39,648 หน่วย อีก 21% เป็นทาวน์เฮ้าส์จำนวน 13,342 หน่วย และอีก 9% เป็นบ้านเดี่ยว รวม 5,682 หน่วย บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่เปิดขายในราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 3,357 หน่วย ส่วนทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่เปิดขายในราคา 1-2 ล้านบาท จำนวน 8,246 หน่วย สำหรับที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ ได้แก่บ้านแฝด ตึกแถว และที่ดินจัดสรร มีจำนวนน้อยมาก
          มูลค่าของโครงการที่เปิดขายในครึ่งปีแรกมีรวมถึง 173,652 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามากเป็นประวัติการณ์ จากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ยังมีโครงการที่รอเปิดขายอยู่อีกเป็นจำนวนมาก คาดว่า ณ สิ้นปี 2556 นี้ จะมีจำนวนหน่วยเปิดขายและมูลค่าไม่น้อยกว่าครึ่งปีแรก
          เมื่อพิจารณาจากการเปิดขายทั้งหมดจะพบว่าในปี 2556 น่าจะมีหน่วยเปิดขายใหม่ถึง 124,080 หน่วย ขยายตัวสูงกว่าปีที่แล้ว 22% ส่วนมูลค่าโครงการที่เปิดใหม่จะเพิ่มขึ้นเป็น 344,287 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% แต่เดิมศูนย์ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย  บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส คาดว่าในครึ่งปีหลังของปี 2556 จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่น้อยกว่าครึ่งปีแรกของปี 2556 แต่จากข้อมูลของโครงการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กลับพบว่าจะมีโครงการเปิดใหม่เพิ่มขึ้นอีกมากกว่าที่คาดหวังไว้ ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่าในครึ่งหลังของปี 2556 อาจมีการเปิดตัวมากกว่าที่ประมาณการไว้อีก การประดังกันเปิดโครงการมากรายเช่นนี้อาจทำให้อุปทานดูดซับไม่ทัน
          อย่างไรก็ตามอาจสังเกตว่าปริมาณหน่วยที่อยู่อาศัยที่ขายได้ในปี 2555 ณ 107,412 หน่วย มีมากกว่าปี 2554 ถึง 31% ซึ่งปี 2554 ขายได้เพียง 81,816 หน่วยทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาน้ำท่วม ในกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการโหมเปิดโครงการใหม่ที่มีการส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้นย่อมกระตุ้นกำลังซื้อเช่นเดียวกัน
          ด้วยเหตุดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงเห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมีนัยสำคัญจนน่าใจหายว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาล้นตลาดในภายหลัง ดังนั้นหน่วยราชการ องค์กรและสมาคมที่เกี่ยวข้องจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีมาตรการป้องปรามที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มสัดส่วนเงินดาวน์ การลดสัดส่วนเงินปล่อยกู้ต่อมูลค่าทรัพย์สิน และการประกันเงินดาวน์ของผู้ซื้อบ้าน ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจในตลาดยิ่งขึ้น ทำให้ตลาดมีความมั่นคงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระยะยาว

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved