อ่าน 936 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 100/2556: 1 สิงหาคม 2556
ยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์รอเปิดอีกอื้อ สะท้อนความร้อนแรงต่อเนื่อง

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ตลาดยังมีโครงการที่อยู่อาศัยรอเปิดอีกถึง 337 โครงการ สะท้อนความร้อนแรงของตลาด คาดว่าหากไม่มีอุปทานเพิ่ม จำนวนโครงการเหล่านี้จะเปิดได้หมดภายในไตรมาสที่ 1/2557
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส แถลงว่า ขณะนี้ยังมีโครงการรอเปิดใหม่อีกรวมกันถึง 337 โครงการสะท้อนให้เห็นว่า อุปทานในตลาดยังรอหนุนเนื่องเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย อุปทานเหล่านี้ได้แก่:
          บ้านเดี่ยว            จำนวน 78 โครงการ    คิดเป็นสัดส่วน 23%
          บ้านแฝด             จำนวน 4 โครงการ     คิดเป็นสัดส่วน 1%
          ทาวน์เฮาส์           จำนวน 51 โครงการ   คิดเป็นสัดส่วน 15%
          อาคารชุด            จำนวน 204 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน 61%
          อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังไม่สามารถประมาณการจำนวนหน่วยได้แน่ชัด เนื่องจากยังไม่มีผังโครงการประกาศให้เห็น
          หากเทียบกับเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2555 จะพบว่าจำนวนโครงการบ้านเดี่ยวรอเปิดลดลง 2 โครงการ จำนวนบ้านแฝดยังเหมือนเดิน จำนวนโครงการทาวน์เฮาส์รอเปิดลดลง 10 โครงการ และจำนวนโครงการอาคารชุดลดลง 7 โครงการ โดยรวมแล้วเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2555 มีโครงการรอเปิดตัวอยู่ถึง 354 โครงการ ขณะนี้ลดลงเหลือ 337 โครงการ แสดงว่า หลายโครงการได้ทะยอยเปิดใหม่แล้ว
          การที่ยังมีโครงการ "ดาหน้า" มาเปิดกันเป็นจำนวนมากนั้น แสดงให้เห็นว่า ตลาดยังร้อนแรงอยู่พอสมควร และแม้มีการทะยอยเปิดตัวไปแล้วหลายโครงการ แต่ก็ยังเหลืออีกเป็นจำนวนมาก หากแต่ละโครงการเปิดตัว ก็ยังจะมีอุปทานอีกเป็นจำนวนมาก และแม้มีอุปทานเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าการเปิดตัวมีประมาณ 400 โครงการต่อปี แสดงว่า โครงการเหล่านี้อาจเปิดได้หมดภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2557 ซึ่งแสดงว่าตลาดยังร้อนแรงมาก หากสถานการณ์ไม่ดี โครงการต่าง ๆ จะเลิกเปิดตัวและปิดโครงการ ดังนั้นภาวะเช่นนี้สะท้อนว่าตลาดยังไม่ได้ย่ำแย่เท่าที่มีการกังวลกัน

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved