อ่าน 1,495 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 102/2556: 5 สิงหาคม 2556
10 อันดับห้องชุดที่ถูกที่สุดในกรุงเทพมหานคร

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th


          ห้องชุดที่ถูกที่สุดกรุงเทพมหานครมีราคา 310,000 บาท ถูกกว่าราคาต่อตารางเมตรของห้องชุดราคาแพงที่แค่ 1 ตารางเมตรมีราคาสูงถึง 350,000 บาท ในขณะที่ห้องชุดราคาถูกมีราคาขายเพียงตารารเมตรละ 12,400 บาทเท่านั้น ราคาต่างกันถึง 28 เท่าเศษ!
          เพื่อการส่งเสริมการจัดหาที่อยู่อาศัยของประชาชน ที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนได้ถูกกว่าราคาบ้านเอื้ออาทรของทางราชการเสียอีก ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงได้แถลงว่า จากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดที่ถูกที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 ไว้ดังนี้:
          ในกรณีห้องชุด ราคาถูกที่สุดได้แก่:
          อันดับที่ 10 ราคา 800,000 บาท คือห้องชุดในโครงการ รีเจ้นท์ โฮม ประชาชื่น ตั้งอยู่แถวถนนพงษ์เพชรนิเวศน์ พัฒนาโดย บจก. รีเจ้นท์กรีนเพาเวอร์ อาคารสูง 8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 31 ตารางเมตร เป็นห้องแบบ สตูดิโอ เฉลี่ยเป็นเงิน 25,806 บาทต่อตารางเมตร สนใจซื้อติดต่อ โทร. 0-2586-9338-40

          อันดับที่ 9 ราคา 799,000 บาท คือห้องชุดในโครงการ เดอะ คิทท์ คลองหลวง ตั้งอยู่แถวถนนคลองหลวง พัฒนาโดย บมจ. เสนาดีเวลล็อปเม้นท์ อาคารสูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 28.5 ตารางเมตร เป็นห้องแบบ 1 ห้องนอน เฉลี่ยเป็นเงิน 28,035 บาทต่อตารางเมตร สนใจซื้อติดต่อ โทร. 1775 กด 4

          อันดับที่ 8 ราคา 799,000 บาท คือห้องชุดในโครงการ THE AVENUE VALLEY @Rangsit University ตั้งอยู่แถวถนนรพช. (นาวงประชาพัฒนา) พัฒนาโดย บจก. แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ อาคารสูง 8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 22.0 ตารางเมตร เป็นห้องแบบ สตูดิโอ เฉลี่ยเป็นเงิน 36,318 บาทต่อตารางเมตร สนใจซื้อติดต่อ โทร. 08-0623-6161 , 08-2697-4567

          อันดับที่ 7 ราคา 778,000 บาท คือห้องชุดในโครงการ เดอะ พรีเมี่ยม คอนโด (The Premium Condo) ตั้งอยู่แถวถนนเชื่อมสัมพันธ์ พัฒนาโดย บจก. แองกรี้เบิร์ด อาคารสูง 8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 21.53 ตารางเมตร เป็นห้องแบบ สตูดิโอ เฉลี่ยเป็นเงิน 36,136 บาทต่อตารางเมตร สนใจซื้อติดต่อ โทร. 085-5111-555

          อันดับที่ 6 ราคา 727,000 บาท คือห้องชุดในโครงการ บ้านร่วมทางฝัน 3 ตั้งอยู่แถวถนนเทพกุญชร 2 พัฒนาโดย บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาคารสูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 28.5 ตารางเมตร เป็นห้องแบบ 1 ห้องนอน เฉลี่ยเป็นเงิน 25,509 บาทต่อตารางเมตร สนใจซื้อติดต่อ โทร. 1775 กด 24

          อันดับที่ 5 ราคา 715,000 บาท คือห้องชุดในโครงการ พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 ตั้งอยู่แถวถนนพหลโยธิน 87 พัฒนาโดย บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท อาคารสูง 8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 22.0 ตารางเมตร เป็นห้องแบบ สตูดิโอ เฉลี่ยเป็นเงิน 32,500 บาทต่อตารางเมตร สนใจซื้อติดต่อ โทร. 1739

          อันดับที่ 4 ราคา 699,000 บาท คือห้องชุดในโครงการ คูณสุขวิลล์ ตั้งอยู่แถวถนนนวมินทร์ พัฒนาโดย บจก. คูณสุข, อาคารสูง 8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 26 ตารางเมตร เป็นห้องแบบ สตูดิโอ เฉลี่ยเป็นเงิน 26,885 บาทต่อตารางเมตร สนใจซื้อติดต่อ โทร. 0-2966-4280-1

          อันดับที่ 3 ราคา 399,000 บาท คือห้องชุดในโครงการ จตุรพรคอนโดทาวน์ ตั้งอยู่แถวถนนรัตนาธิเบศร์ ท่าอิฐ พัฒนาโดย บจก. ซีเอชเอ็นเอ็นเตอร์ไพรซ, อาคารสูง 8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร เป็นห้องแบบ สตูดิโอ เฉลี่ยเป็นเงิน 16,625 บาทต่อตารางเมตร สนใจซื้อติดต่อ โทร. 0-2926-1520-21, 089-522-2925

          อันดับที่ 2 ราคา 350,000 บาท คือห้องชุดในโครงการ นิรันดร์เรซิเดนซ์7 ตั้งอยู่แถวถนนรามคำแหง 2 พัฒนาโดย บจก. นิรันดร์กรุ๊ป(นิรันดร์แกรนด์) อาคารสูง 9 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 25.6 ตารางเมตร เป็นห้องแบบ สตูดิโอ เฉลี่ยเป็นเงิน 13,672 บาทต่อตารางเมตร สนใจซื้อติดต่อ โทร. 0-2337-4494-5

          อันดับที่ 1 ราคา 310,000 บาท คือห้องชุดในโครงการ บางปะอินเอกเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่แถวถนนอุดมศรยุทธิ์ พัฒนาโดย บจก. เอกแอนด์บีเรียลเอสเตท, อาคารสูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 25 ตารางเมตร เป็นห้องแบบ สตูดิโอ เฉลี่ยเป็นเงิน 12,400 บาทต่อตารางเมตร สนใจซื้อติดต่อ โทร. 0-3526-1246-7

          ในที่นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของโครงการด้วย เผื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยจะสนใจไปซื้อได้ ทั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมทางราชการ เพราะมีการจัดหาที่อยู่อาศัยโดยภาคเอกชนเอกโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องอุดหนุนเช่นโครงการเอื้ออาทรแต่อย่างใด
          สำหรับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved