อ่าน 9,334 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 103/2556: 6 สิงหาคม 2556
ทาวน์เฮ้าส์ราคาถูกสุด 10 อันดับในกทม.และปริมณฑล

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th


          ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีที่อยู่อาศัยราคาถูกขาย ซึ่งราคาถูกที่สุดของทาวน์เฮ้าส์คือราคา 549,000 บาท อยู่แถวปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ซึ่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ที่ถูกที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 ไว้ดังนี้:

          อันดับ 1 ราคา  549,000 บาท คือโครงการฉัตรไพลิน ลาดหลุมแก้ว ตั้งอยู่ถนนลาดหลุมแก้ว เป็นทาวน์เฮ้าส์สูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 62 ตารางเมตร เนื้อที่ดิน 16 ตารางวา พัฒนาโดยผู้ประกอบการรายย่อย สนใจติดต่อโทร. 0-2977-7144-5

          อันดับ 2 ราคา 660,000 บาท คือโครงการเกษธานี ตั้งอยู่ถนนสายเอเชีย เป็นทาวน์เฮ้าส์สูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร เนื้อที่ดิน 24 ตารางวา พัฒนาโดยผู้ประกอบการรายย่อย สนใจติดต่อโทร. 083-6164333

          อันดับ 3 ราคา 750,000 บาท คือโครงการบ้านบัวคลี่ 9 ตั้งอยู่ถนนลาดหลุมแก้ว เป็นทาวน์เฮ้าส์สูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 42 ตารางเมตร เนื้อที่ดิน 18 ตารางวา พัฒนาโดยผู้ประกอบการรายย่อย สนใจติดต่อโทร. 083-985-5144

          อันดับ 4 ราคา 769,000 บาท คือโครงการเอกทวีคูณ ตั้งอยู่ถนนเศรษฐกิจ เป็นทาวน์เฮ้าส์สูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 78 ตารางเมตร เนื้อที่ดิน 19.5 ตารางวา พัฒนาโดย บจก. วีระเกียรติพัฒนาที่ดิน สนใจติดต่อโทร. 034-425-425

          อันดับ 5 ราคา 795,000 บาท คือโครงการอนานคร 2 ตั้งอยู่ถนนโรจนะ-วังน้อย เป็นทาวน์เฮ้าส์สูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 51 ตารางเมตร เนื้อที่ดิน 24.8 ตารางวา พัฒนาโดย บจก. อิมเพรสซีฟโซเฟียโฮมแลนด์ สนใจติดต่อโทร. 086-530-3333

          อันดับ 6 ราคา 799,000 บาท คือโครงการภูมิใจนิเวศน์ 4 (โครงการ 1) ตั้งอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ เป็นทาวน์เฮ้าส์สูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 88 ตารางเมตร เนื้อที่ดิน 16.5 ตารางวา พัฒนาโดย บจก. เมืองสมุทรแลนด์ สนใจติดต่อโทร. 0-2815-4556-7 0-2819-7977-8

          อันดับ 7 ราคา 799,000 บาท คือโครงการบ้านสานฝัน (เฟส 3) ตั้งอยู่ถนนสุวิทวงศ์ เป็นทาวน์เฮ้าส์สูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 45 ตารางเมตร เนื้อที่ดิน 18.75 ตารางวา พัฒนาโดย บจก. สหชัยเรียลเอสเตท สนใจติดต่อโทร. 0-2900-5910

          อันดับ 8 ราคา 810,000 บาท คือโครงการสไมล์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ถนนอุทัย-บางปะอิน เป็นทาวน์เฮ้าส์สูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร เนื้อที่ดิน 21 ตารางวา พัฒนาโดย บจก. เอกอัครนุวัฒน์ สนใจติดต่อโทร. 0-3595-0198-9

          อันดับ 9 ราคา 829,000 บาท คือโครงการบ้านขจีนุช ตั้งอยู่ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี เป็นทาวน์เฮ้าส์สูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 44 ตารางเมตร เนื้อที่ดิน 18 ตารางวา พัฒนาโดย บจก. ขจีนุช สนใจติดต่อโทร. 0-2976-0005

          อันดับ 10 ราคา 845,000 บาท คือโครงการบ้านอนานคร โครงการ 4 ตั้งอยู่ถนนโรจนะ-วังน้อย เป็นทาวน์เฮ้าส์สูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร เนื้อที่ดิน 21 ตารางวา พัฒนาโดย บจก. อิมเพรสซีฟโซเฟียโฮมแลนด์ สนใจติดต่อโทร. 0-3571-9258-9 08-9809-8050 08-6530-3333

          ในที่นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของโครงการด้วย เผื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยจะสนใจไปซื้อได้ ทั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมทางราชการ เพราะมีการจัดหาที่อยู่อาศัยโดยภาคเอกชนเอกโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องอุดหนุนเช่นโครงการเอื้ออาทรแต่อย่างใด

          สำหรับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved