อ่าน 813 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 109/2556: 19 สิงหาคม 2556
ข่าวลือเท็จๆ เรื่องเศรษฐกิจประเทศทรุด

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวลือผ่าน Line ซึ่งคาดว่าคงเป็นแค่ข่าวลือปลอม ๆ ดังนี้:
          1. บอกว่า ธนาคารแห่งหนึ่ง (ผู้เขียนข่าวยังสะกดชื่อผิดๆ) บอกว่า คนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทถึง 40% ที่กู้เงินไม่ผ่าน ที่วางดาวน์ไปก็แย่เลย ข้อนี้เป็นเท็จเพราะ ตามข้อมูลของบริษัทพัฒนาที่ดินหลายแห่ง ที่กู้ไม่ผ่านมีเพียงส่วนน้อยคือประมาณ 12-15% ซึ่งแม้เพิ่มจากเดิมไม่เกิน 5% ก็ตาม ก็ยังไม่ถึง 40% ดังว่า และหากลูกค้าขอกู้เงินแล้วไม่ผ่าน ผู้ประกอบการมักคืนเงินดาวน์แก่ลูกค้า ไม่ได้ยึดดังข่าวลือ
          2. บอกว่า เจ้าของบะหมี่สำเร็จรูปออกมาบอกว่า เศรษฐกิจแย่แล้ว การบริโภคหดตัวมาก จนต้องลดกำลังการผลิตลง ข้อนี้เร็ว ๆ นี้เคยมีข่าวเช่นกัน แต่ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารรายเดียวกันก็เคยบอกในทางตรงกันข้ามว่า ถ้าเศรษฐกิจดี บะหมี่สำเร็จรูปจะมียอดขายลดลง ผกผันกันช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ บะหมี่สำเร็จรูปจะขายได้ดี เพราะประชาชนมีกำลังซื้อจำกัด จึงซื้อแต่บะหมี่สำเร็จรูป
          3. บอกว่า มีข่าวลับจากบรรดาห้างสรรพสินค้า (ยกเว้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง) กำลังถดถอยลง เพราะคนไม่มีเงินจับจ่ายแล้ว แต่ในความเป็นจริง ศูนย์การค้ายังมีคนซื้อกันเป็นจำนวนมาก ค่าเช่ายังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          4. บอกว่า บ้านที่ขายในราคา 3-4 ล้านบาทลงมา ประสบความยากลำบากในการโอน แต่ในความเป็นจริง ที่กู้ไม่ผ่านยังมีไม่มากนัก แม้จะเพิ่มกว่าแต่กว่า ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็ให้สัมภาษณ์ว่า การคัดกรองของสถาบันการเงินเช่นนี้เป็นสัญญาณที่ดี ที่จะทำให้ไม่ก่อให้เกิดหนี้เสีย  และในความเป็นจริง ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส สำรวจพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาด มีราคา 1-2 ล้านบาท ไม่ใช่ 3-4 ล้านบาทตามที่ระบุในข่าวลือ
          5. บอกว่า ขณะนี้บริษัท (ต่างชาติ) หลายแห่ง จะจ้างลูกจ้างตามสัญญามากกว่าจะจ้างประจำเผื่อการถอนตัว ในกรณีบริษัทต่างชาติก็มักว่าจ้างในลักษณะนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก ยิ่งกว่านั้นนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ยังระบุว่า ธุรกิจที่มาจากฝั่ง SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่จะขยายตัวได้เล็กน้อยจากปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การขนส่งและคลังสินค้า และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นจึงไม่พึงตกใจ 
          ในข่าวลือยังระบุชื่ออาจารย์สถาปนิกชื่อดังเป็นผู้ให้ข่าว ซึ่งคงเป็นการอ้างเท็จเช่นกัน เพราะจากการดู FB ของอาจารย์ท่านดังกล่าว ไม่เคยมีการเขียนถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด กรณีนี้จึงเป็นกรณีศึกษาของการเสพข่าวที่พึงระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือในการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา: http://www.acnews.net/detailnews_eco.php?news_id=N255602795

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved