อ่าน 971 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 110/2556: 20 สิงหาคม 2556
ดร.โสภณ เข้าร่วมหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติ

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติ เรื่องการสร้างแบบจำลองในการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการเวนคืนและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ International Association of Assessing Officers (IAAO) ณ นครแกรนด์เรพิดส์ มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม ศกนี้

          และเมื่อผ่านการอบรมแล้ว ต่อไป ดร.โสภณ จะได้มาเปิดหลักสูตรการอบรมของ IAAO นี้แก่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยและอาเซียนต่อไป  ดร.โสภณ ยังเป็นผู้แทนของสมาคม IAAO ในประเทศไทย และได้เป็นสมาชิกสมาคมนี้มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved