อ่าน 936 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 114/2556: 27 สิงหาคม 2556
การประชุมนานาชาติผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2556 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมในงานประชุมนานาชาติของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติ (International Association of Assessing Officers) ณ นครแกรนด์เรพิดส์ มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครั้งนี้ได้มีคนไทยเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 4 คน และปกติ ดร.โสภณ จะจัดเป็นคณเพื่อมาดูงานและเข้าร่วมการประชุมนี้ทุกปี

          สำหรับหัวข้อการบรรยายของ ดร.โสภณ คือ ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาทางวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งเพิ่งบรรยายเสร็จสิ้นในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 13:00-15:00 ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 00:00-02:00 ของวันอังคารที่ 27 สิงหาคม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมมากพอสมควร และได้รับคำชมเชยในการบรรยายในครั้งนี้จากผู้เข้าร่วม โดยหวังว่าจะมีนักวิชาชีพ นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved