อ่าน 948 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 116/2556: 29 สิงหาคม 2556
ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาฟื้นแน่นอนแล้ว

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวอย่างแน่นอนแล้ว เป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น และจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของโลกในอนาคต
          จากการสำรวจล่าสุดขององค์กรการเงินเคหะการแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า ณ ไตรมาสล่าสุดคือไตรมาสที่ 2/2556 (เดือนมิถุนายน 2556) ราคาบ้านเพิ่มสูงขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556 อัตราการเพิ่มขึ้นนี้สูงสุดกว่าที่เกิดขึ้นในระยะหลายปีที่ผ่านมา และยิ่งหากนับตลอดปี อัตราการเพิ่มขึ้นต่อปีล่าสุดคือ 7.2% ซึ่งถือว่าสูงกว่าอัตราการเพิ่มของบ้านจัดสรรและห้องชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมเสียอีก และในรายละเอียดยังพบว่าอัตราการเพิ่ม ณ เดือนต่อเดือนล่าสุด (ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556) นั้น เพิ่มขึ้น 0.7%
          ในรายละเอียดจะพบว่าการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านเกิดขึ้นถึง 47 มลรัฐ หรือเกือบทั่วประเทศ โดยมลรัฐที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดก็คือ เนวาดา แคลิฟอร์เนีย อะริสโซนา ออรีกอน และดิสตริกออฟโคลัมเบีย  จะสังเกตได้ว่ามลรัฐเหล่านี้เกือบทั้งหมดอยู่ทางซีกตะวันตกของประเทศ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยบูมสุดขีดและตกต่ำสุดขีด มาคราวนี้จึงฟื้นตัวในอัตราที่แรงกว่ามลรัฐอื่น
          และเมื่อพิจารณาเป็นรายนครขนาดใหญ่ จะพบว่านครที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาสูงมากก็คือนครออร์แลนโด มลรัฐฟลอริดา โดยราคาเพิ่มขึ้นเกินกว่า 10% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา นครแห่งนี้เคยมีการเก็งกำไรสูงสุดเช่นเดียวกับนครต่าง ๆ ทางซีกตะวันตกของประเทศ ส่วนมลรัฐที่ยังตกต่ำอยู่ได้แก่นครอัครอน มลรัฐโอไฮโอ ที่ยังตกต่ำลงอีก 3.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรวมแล้วจะพบว่าราคาบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 17 เดือนติดต่อกันแล้ว หลังจากเริ่มตกต่ำลงในเดือนเมษายน 2550
          และจากรายงานข่าวของ USA Today ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ยังพบว่า ณ กลางปี 2556 บ้านสามารถขายได้ 5.39 ล้านหน่วย ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยของบ้านในสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 213,500 ดอลลาร์ หรือ 6.405 ล้านบาท ซึ่งแพงกว่าบ้านในประเทศไทยประมาณ 5 เท่าตัว แต่แพงกว่าบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพียง 1 เท่าตัวเศษๆ เท่านั้น ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกานี้ ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้เป็นแหล่งข่าวจากสมาคมนายหน้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจให้ข้อมูลที่สูงกว่าของทางรัฐบาล
          อนึ่ง จำนวนบ้านที่ขายได้ 5.39 ล้านหน่วยข้างต้น ถือเป็นประมาณ 4.1% ของบ้านทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ 132.419 ล้านหน่วย ทั้งนี้จำนวนบ้านที่มีอยู่นี้ มีผู้เข้าครอบครองจำนวน อาจกล่าวได้ว่าบ้านประมาณ 87% มีผู้ครอบครอง ที่เหลืออีก 13% ยังไร้ผู้อยู่อาศัยเพราะถูกบังคับขายทอดตลาด อาจกล่าวได้ว่าบ้านในสหรัฐอเมริกาทุก ๆ 7.5 หลังยังว่างอยู่
          การฟื้นตัวของราคาบ้าน สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นกำลังซื้อของสหรัฐอเมริกาต่อโลกโดยรวม ดังนั้น กรณีนี้อาจส่งสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในไทยในอนาคต อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในยุโรปตะวันยังอึมครึมอยู่
          ปกติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและไทยจะผกผันกันแทนที่จะล้อตามกันไป เช่น ในช่วงปี พ.ศ.2530 และ 2550 เศรษฐกิจไทยเติบโต แต่สหรัฐอเมริกากลับตกต่ำ แต่ในช่วงปี พ.ศ.2540 เศรษฐกิจไทยตกต่ำ แต่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากลับเติบโต ดังนั้นเราจึงควรติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด ซึ่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย จะนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved