อ่าน 975 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 117/2556: 2 กันยายน 2556
AREA มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเพื่อนร่วมงาน

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเพื่อนร่วมงานของ AREA โดยมีผู้เข้ารับทุนจำนวน 33 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ในงานยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คู่ครองและบุตรธิดาของเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมงานทั้งบริษัทที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วย ในงานดังกล่าว ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ AREA เป็นประธานมอบทุนดังกล่าว
          AREA จัดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาเพื่อนร่วมงานเช่นนี้มาต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2549 นับเป็นปีที่ 8 แล้ว โดย AREA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 หรือ 22 ปีที่ผ่านมา นอกจากการจัดสวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนดแล้ว AREA ยังมีสวัสดิการพิเศษอื่นอีกเช่น
          1. บุคลากรเสียชีวิต บริษัทให้การช่วยเหลือ 100,000 บาท
          2. การปรับเงิน ปรับขึ้นทุกครึ่งปี มาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดทุกปี
          3. เงินสะสม 3% ที่บริษัทสมทบ ทำงานครบ 5 ปี ได้รับพร้อมดอกเบี้ย
          4. โบนัส 0-3 เดือน ทุกปี ไม่เคยไม่จ่าย
          5. การกู้เงินฉุกเฉิน ตามพิจารณา ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน 
          6. การช่วยเหลืองานศพ 3,000 บาท สำหรับญาติใกล้ชิด
          7. งานมงคลสมรส 4,000 บาท ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานทั้งคู่ได้ 2 เท่า
          8. งานบวช 4,000 บาท (บวชชีก็ได้เช่นกัน)
          9. คลอดบุตร 4,000 บาท นับตามจำนวนบุตร
          10. เพื่อนร่วมงานดีเด่นรายเดือน ดีเด่น 1,000 บาท ดีเด่นพิเศษ 2,000 บาท เดือนละ 2-4 ราย
          11. พนักงานดีเด่นประจำปี ท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือ ตามความเหมาะสม
          12. งานเลี้ยงปีใหม่ 1 ครั้ง / ปี
          13. งานเลี้ยงวันเกิด 1 ครั้ง/เดือน  12 ครั้ง/ปี
          14. ท่องเที่ยวประจำปี 1-2 ครั้ง / ปี ครั้งละ 2 วัน หรือตามความเหมาะสม
          นอกจากนี้ AREA ยังมีห้องสมุด มีหนังสือ 1,200 เล่มให้บริการ มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อนร่วมงานด้วยการอบรม-สัมมนา 2 ครั้ง / ปี  ครั้งละ 2 วัน การส่งอบรมภายอกทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ห้องห้องพยาบาลและยา เครื่องดื่ม ไมโล, ชา, กาแฟ มีบริการฟรีได้ทุกเมื่อตลอดวัน และเครื่องสันทนาการ แบดมินตัน, ปิงปอง, บาสเก็ตบอล, เครื่องออกกำลังกาย, สระว่ายน้ำ เป็นต้น

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved