อ่าน 1,005 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 127/2556: 17 กันยายน 2556
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ สิงหาคม 2556

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยถึงผลการสำรวจอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในเดือนสิงหาคม 2556 นี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 43 โครงการ เพิ่มจากเดือนที่ผ่านมา 12 โครงการ มีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด 11,486 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 40,372 ล้านบาท

          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 11,486 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 5,481 หน่วย (เดือนกรกฎาคม 2556 มีจำนวน 6,005 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้น 91% เนื่องจากโครงการที่เปิดใหม่ในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการอาคารชุด และพัฒนาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งมีหน่วยขายเฉลี่ยต่อโครงการประมาณ 267 หน่วย ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ ยังคงเป็นอาคารชุดอีกเช่นเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 6,765 หน่วย (58.9%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 2,876 หน่วย (25.0%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 1,269 หน่วย (11.0%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนสิงหาคม 2556 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,372 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 20,380 ล้านบาท (เดือนกรกฎาคม 2556 มีมูลค่า 19,992 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 102% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่จะมีราคาปานกลางค่อนข้างสูง โดยมีระดับราคา 1-3 ล้านบาทมีประมาณ 66% รองลงมา คือที่ราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 21% ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้            

          ในด้านทำเลที่ตั้ง (โปรดดูแผนที่) จะพบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจำนวน 5 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 32 โครงการ เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา ถนนติวานนท์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนอ่อนนุช ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนพระราม 2 และถนนกาญจนาภิเษก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 6 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกล้สถาบันการศึกษา แหล่งงาน แหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย เช่น ย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต คลองหลวง ศาลายา และสมุทรสาคร เป็นต้น


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved